FILSAFAT “YIN dan YANG”

Kehidupan manusia berputar alami
Lahir
Dewasa
Tua
Mati

Bagai matahari
Ada terbit
Ada terbenam
Saban hari

Itulah filsafat hidup
Yin dan Yang
Ada laki
Ada perempuan
Ada siang
Ada malam
Ada gelap
Ada terang

Setiap insan mesti menyadari itu
Dalam hidup arogan tak perlu

Namun perlu menjaga kesimbangan diri
Dalam menjalani hidup ini
Tak usah selalu berkecil hati
Tak perlu juga sombong diri

Niscaya ketika senja datang
Kita akan hati senang.

Jakarta, 11 Juni 2020
Kurnianto Purnama, SH, MH.